تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز هدف از این پایان نامه بررسی تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات 68 حجم 240تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز|42079516|sj|پایان نامه انواع قراردادهای نفتی,تاریخچه قراردادهای نفت ایران,بررسی انواع قراردادهای نفتی,انواع قراردادهای نفتی در ایران,انواع قراردادها در صنعت نفت,بررسی حقوقی قراردادهای نفتی در ایران,تحولات صنعت نفت ایران قبل و بعد از انقلاب
با ما همراه باشید با موضوع تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گازتحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

هدف از این پایان نامه بررسی تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات68
حجم240/735 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز می باشد.این تحولات قانونی از سال 1381آغاز گردید، که از جمله آنان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:


1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
مشتمل بر 25 ماده و 11 تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قرار گرفت. اگر چه مطابق این قانون بیع متقابل به عنوان روشی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی نشده اما روش مذکور (بیع متقابل) شیوه مناسبی برای فعال سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این حوزه به حساب می‌آید.


1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382
اجازه سرمایه‌گذاری جهت تولید اضافی 600 هزار بشکه در روز و همچنین سقف تولید اضا فی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی بر‌ای مصارف داخلی و صادرات را داده است.


1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به
ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصو یب شور‌ای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سا زمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پای ان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.


فهرست مطالب

تاریخچه صنعت نفت 7
1ـ1 مفاهیم و تعاریف 7
1ـ1ـ1 تاریخچه نفت 7
1ـ1ـ3 ذخایر نفتی 9
1ـ1ـ4 استخراج نفت 10
1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی 11
1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران 13
1ـ2ـ1 امتیازات نفتی 13
1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز 14
1ـ2ـ3 قرارداد دارسی 15
1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت 16
1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس 17
1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی 19
1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر 20
1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان 21
1ـ2ـ9 قرارداد1933 22
1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان 23
1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران 24

1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت 25

1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357 26
1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب 28
1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته 30
1ـ3 انواع قراردادهای نفتی 32
1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 33
1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید 34
1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی (service contracts) 36

1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت 38

1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات 41
1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه 42
1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی 43
1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی 43
1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر 44
1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر 45

1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل 46

1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی 51

1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی 52

1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 53
1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی 54
1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 54
1ـ3ـ17الزامات مدل IPC 55
1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید 56
1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز 58
1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی 58
1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382 58
1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 58
1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 59
1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 60
1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390 60
1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 60


منابع و ماخذ 62
"